Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου στις 16/4/2021, ημέρα Παρασκευή

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   12/4/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  6191

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά 

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360143-160               

FAX: 2634360121                                                             ΠΡΟΣ

    1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους 

    2. κ. Δήμαρχο

    3. κ. πρόεδρο κοινότητας Ναυπάκτου

    4. κ. πρόεδρο κοινότητας Λεύκας

    5. κ. πρόεδρο κοινότητας Μανδρινής

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»   


Καλείστε την Παρασκευή 16-4-2021 και ώρα 17:30 στην πραγματοποίηση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με τηλεδιάσκεψη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υπ’αριθμ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις  του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 με  τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 


Δεν υπάρχουν σχόλια: